Skip to content Skip to footer

Nieuwe energiepremies en verplichtingen in 2024

VEKA heeft een overzicht gemaakt van de gewijzigde energiepremies sinds 1 januari 2024.  Ook gingen er een aantal verplichtingen in voege.

Hieronder vinden jullie al enkele voorbeelden van wat er afgeschaft, gewijzigd of verplicht wordt sinds 01.01.2024:

  • Zonnepanelen: deze premie werd stopgezet voor AREI-keuringen vanaf 1 januari 2024
  • Alle klanten met een digitale meter kunnen vanaf 01/01/2024 ook kiezen voor een maandelijkse facturatie voor elektriciteit of aardgas op basis van gemeten energieverbruik.  Voorheen was dit enkel mogelijk bij de grotere energieleveranciers (vanaf 200.000 klanten).
  • Retro-actieve investeringspremie voor zonnepanelen (en warmtepomp).  Deze premie, kan nog steeds worden aangevraagd, voor wie al voor 2021 zonnepanelen (en eventueel ook een warmtepomp) had en nu pas een digitale meter laat plaatsen.  Enkel wie voor eind 2025 nog een digitale meter laat plaatsen, kan deze retroactieve investeringspremie aanvragen.  Jaarlijks daalt deze premie.
  • De verhoogde percentages van Mijn VerbouwPremie worden dit jaar tijdelijk verlengd;
  • De sloop/heropbouw premie wordt voor onbepaalde tijd verlengd;
  • Het EPC gemeenschappelijke delen voor appartementsgebouwen is verplicht;
  • EPC voor niet-residentiële overheidsgebouwen is verplicht;
  • Tot eind 2025 kan je de premie asbestverwijdering aanvragen in combinatie met zonnepanelen voor niet-verwarmde niet-woongebouwen.
zijn er nog premies voor zonnepanelen, laadpalen in 2024

VEKA overzicht wijzigingen energiepremies en – verplichtingen sinds 01/01/2024

Er is wel nog premie voor laadpalen, klik hier om op onze pagina er meer over te weten te komen.

Daarnaast is de premiezoeker een handige tool.  Alle premies werden er gecentraliseerd, opdat iedereen die makkelijk terugvindt. 

Klik hier om terecht te komen op de premiezoeker tool.